Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

האם ניתן להסתמך על ירושה ?

מדריך ירושות מגזין לרשת > היורשים > האם ניתן להסתמך על ירושה ?

האם מי שסבור שהוא עומד לרשת יכול לפעול לשמירת ירושתו העתידית?

התשובה לכך היא שלילית.

בפסיקה נקבע כי למי שמצוין כיורש בצוואה רגילה "אין אינטרס הסתמכות ראוי להגנה" (ע"א 4402/98 מלמד נ' סולומון, פ"ד נג(5) 703, 710 (1999)).

עוד נקבע כי יורשים פוטנציאליים "אין להם כל זיקה משפטית לרכוש טרם מותו של המצווה" (בע"מ 2035/13 פלוני נ' חסויה, 8.8.13) וכי "לכל היותר יש להם ציפיה או תקווה לזכות בו לאחר אריכות ימי המצווה, ציפייה או תקווה שלא ברור כלל אם יתגבשו, שכן הם מתגבשים רק בעת המוות של המצווה לגבי הצוואה שתהיה בתוקף בעת מותו" (עמ"ש (מח', ת"א) 14981-09-11 פלוני נ' פלונית, 28.1.13).

כפועל יוצא מכך נפסק למשל כי "לא ניתן ליורשים פוטנציאליים להיות מעורבים בפעולות שונות של מצווים פוטנציאליים בחיי המצווה, כמו מניעת מכירת דירת החסויה כדי לשכנה במוסד" (שם).

הסיבה העומדת מאחורי מצב משפטי זה היא שזכותו של אדם לשנות את צוואתו בכל עת ורק הצוואה האחרונה היא זו שתקבל תוקף בהנחה שהיא תקפה ושהמצווה היה כשיר לצוות.

מאותה סיבה לא יוכל יורש לבקש ביטול עיסקה שערך המוריש טרם פטירתו. כך למשל בית המשפט מחק תביעת יורש לבטל עיסקה בה העבירה המורישה במתנה את דירתה טרם מותה בטענה שהוא היה אמור לרשת אותה, וקבע שזכות הירושה נוצרת רק בעת הפטירה ואדם אינו יכול להוריש יותר ממה שיש לו.

מאידך כאשר אדם אינו כשיר והוא נתון תחת ניצול יכול יורש פוטנציאלי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס על מנת למנוע ניצול ועושק.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני