Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

צוואה בפני רשות

סעיף 22 לחוק הירושה קובע שניתן לערוך צוואה בפני רשות.

(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז) לענין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.
אלו אלמנטים צורניים פחותים מסעיף 20 לחוק – אין עדים, חתימה, דרישת הכתב של המצווה או חתימתו. בית המשפט אמר שעצם המעמד הוא מספיק בשביל לדעת את גמירות דעתו של המצווה.

הדרישות הסטטיות בצוואה בפני רשות

הדרישה הסטטית היחידה שלא תוקנה באמצעות סעיף 25 היא אמירתו של המצווה בפני הרשות. אמירה אחרת לא התקבלה.

לדוגמא: אדם שבא לחברו ובמקרה, החבר הוא גם רב או שופט. האדם בא אליו לביתו ואמר לו שהוא רוצה לעשות צוואה והוא רוצה להוריש את כל רכושו למשה. השופט רשם את מה שאמר לו. השאלה האם צורה זו תקפה לעריכת צוואה והאם היא צוואה בפני רשות?

בית המשפט העליון קבע בפסק דין 796/87 מוסד אריאלי שרשות לא יכולה לפעול באופן פרטי אלא רק בתפקידה כרשות. לעומת זאת, ישנם קווים אפורים גם בדרישה הזו. לאור העובדה שגם נוטריון הוא רשות לצורך סעיף 22 לחוק, יכולים להיות מצבי ביניים בהם אדם בא לנוטריון, שמקבל לקוחות בביתו (והוא גם החבר שלו) ויכול להיות שלא נדע באיזה כובע שימש הנוטריון כשכתב את הצוואה.

תרגום צוואה

סעיף 22 לחוק דורש פוזיטיבית כחלק מהאלמנטים הדינאמיים של הצוואה, את התרגום של הצוואה כאשר ברור שבפני אותה רשות עומד אדם שלא מבין את השפה בה דובר השופט או הדיין או הנוטריון.

צוואה בפני נוטריון

החוק מפנה לתקנות הנוטריונים – תקנה 4(ה) מחייבת נוטריון שבא בפניו אדם לצוות צוואה (בפני רשות) לקבל חוו"ד רפואית על מצבו, אם יש חשש שאותו אדם אינו בעל כשרות משפטית, חולה או תשוש אם הוא צריך לבוא לאדם לבי"ח, אסור לנוטריון לקבל צוואה כזו אם הוא חושש שלאותו אדם אין כשרות משפטית.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני