Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

מהי צוואה בעדים

צוואה בעדים היא אחת מארבע צורות עריכת הצוואה, והיא נערכת בכתב או בדפוס ועל גביה מאשרים שני עדים כי נחתמה בפניהם.

יש מספר תנאים לתוקפה – הצוואה צריכה לשאת תאריך וחתימה של המצווה. שני העדים צריכים להיות נוכחים יחדיו בעת החתימה ולחתום אף הם על הצוואה תוך שהם מאשרים בכתב על הצוואה שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו, ושחתם בפניהם עליה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני