Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

הסרטת צוואה

האם אדם יכול לומר בעל פה את צוואתו, להסריט עצמו בסרט וידאו כך שברור שאין המדובר בכפיה או באיום, לחתום על הקלטת המבהירה במדויק כיצד צריכה להתבצע חלוקת הרכוש שלו, ולשים אותה בכספת?
צוואה מוסרטת אינה עונה על אף אחת מדרישות חוק הירושה באשר לאחת מארבעת צורות עריכת הצוואה.

בית המשפט עד היום לא הכיר בהקלטה לצורך צוואה. ייתכן שבעתיד מישהו יוכל לטעון זאת ולהגיד שהקלטה, וידאו, או אפילו הקלטת אודיו חתומה כולל תאריך היא צוואה כשרה.

עם זאת חשוב לשים לב שהקלטה מסוג זה יכולה לשמש ללא ספק כתוספת ראייתית להליך הצוואה וכתיבתה, בעיקר במקרים בהם אנו חוששים שהצוואה תעבור הליך של התנגדויות.

במקרים בהם קיים חשש להתנגדויות מומלץ לערוך צוואה כדין ולהוסיף כראיה קלטת וידאו בה נצפה המצווה חוזר על האמור בצוואתו, מבהיר כי זה רצונו וכי הצוואה אינה נערכת מתוך כפיה, אילוץ או איום.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני