Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

האם צוואה בעל פה היא תקפה?

מדריך ירושות מגזין לרשת > סוגי צוואות > האם צוואה בעל פה היא תקפה?

צוואה בעל פה נקראת גם צוואת שכיב מרע והיא תקפה בנסיבות מאוד מצומצמות.

חוק הירושה קובע שמי שעומד למות או שרואה עצמו כעומד למות בנסיבות המצדיקות זאת רשאי להצהיר בפני שני עדים המבינים את שפתו מה צוואתו. על העדים לערוך זכרון דברים בסמוך ככל האפשר לארוע, לחתום עליו ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה. צוואה כזו בטלה אם המצווה לא הלך לעולמו תוך 30 יום ממועד עריכת הצוואה. בניגוד לסוגי צוואות אחרים, גם נהנה מהצוואה יכול להיות עד לה.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני