Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

10 דברים שחשוב לדעת על ידועים בציבור וירושה

מדריך ירושות מגזין לרשת > בני זוג > 10 דברים שחשוב לדעת על ידועים בציבור וירושה
 1. ידועים בציבור יורשים את בן/בת הזוג כאילו היו נשואים, וזאת בהעדר הוראה אחרת בצוואה.
 2. משמעות הדבר – אם אין לך צוואה בן/בת הזוג יורשים מחצית מכל הרכוש השייך לך במקרה של פטירה, ממש כאילו הייתם נשואים.
 3. הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית, אינו מספיק שכן הוא חל על יחסים רכושיים בין בני הזוג ולא על דיני הירושה.
 4. בהעדר הסכם ממון הקובע אחרת, גם אם יש צוואה עדיין יש לידוע/ה בציבור זכות להגיש תביעה לפסק דין הצהרתי, ולטעון לכוונת שיתוף במחצית הרכוש.
 5. משמעות הדבר – אם אינכם מעוניינים להעביר לבן/בת הזוג מחצית מרכושכם בין בדרך של חלוקת רכוש ובין בדרך של הורשה – יש לערוך גם צוואה וגם הסכם ממון.
 6. על פי חוק הירושה התנאים לירושת ידועים בציבור הם כאלו –
  • איש ואשה
  • החיים חיי משפחה
  • במשק בית משותף
  • אך אינם נשואים זה לזה
  • בעת הפטירה אף אחד מהם לא היה נשוי לאדם אחר
 7. הפסיקה הרחיבה את פרשנות הסעיף גם לידועים בציבור בני אותו מין.
 8. הפסיקה קבעה כי התנאי להחלת הסעיף הוא היות הצדדים ידועים בציבור בעת הפטירה ממש, ואם יוכח כי נפרדו קודם לכן, הסעיף לא יחול.
 9. אין תקופה מוגדרת לקביעה כי בני זוג ידועים בציבור, ולכן בעיקר בפרק ב ואם יש לכם ילדים שאתם מעוניינים לדאוג להם, ערכו צוואה מיד עם המעבר לחיים משותפים.
 10. לידועה בציבור יש זכות למזונות מהעיזבון, כאילו היתה נשואה, ולא ניתן לשלול זכות זו באמצעות הסכם.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני