Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

מיהו יורש

סעיף 3 לחוק הירושה קובע את הכשרות לרשת, ובמילים אחרות – מי זכאי לרשת אדם?

 1. כל מי שהיה בחיים במות המוריש .
 2. מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש.
 3. לענין ילד אין זה משנה אם בעת לידתו הוריו נשואים זה לזה או לא .

סעיף 4 לחוק הירושה קובע

כי תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום צוואה; בית-המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת .

סעיף 5 לחוק הירושה קובע מי פסול לרשת:

 1. מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו . אך מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו בכתב או על ידי צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.
 2. מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש , או שזייף אותה , או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני