Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

ירושה על פי דין – עקרונות כללים

מדריך ירושות מגזין לרשת > ירושה על פי דין > ירושה על פי דין – עקרונות כללים

בהעדר צוואה מחולקת ירושה של אדם על פי הכללים שנקבעו בחוק הירושה.

בירושה על פי דין קיימים 2 מסלולים התלויים בקיומו של בן זוג.

 1. המנוח/ה הותיר בן/בת זוג.
 2. לא נותר בן/ בת זוג.

קיימים 3 עקרונות ראשיים על פיהם מתחלקת ירושה על פי דין, כאשר העיקרון הראשי הוא עיקרון הפרנטלות – מעגלי קרבת אדם למנוח:

 1. מעגל קרבה ראשון מוציא את שאר המעגלים – כלומר, אם יש יורשים ממעגל הקרבה הראשון, אז אין יותר בדיקה של מעגלי הקרבה האחרים, למרות שייתכן שמעגל הקרבה השני, יש בו קרובים הקרובים יותר למנוח מאשר במעגל הקרבה הראשון.
 2. כל מעגל הוא הכותרת וצאצאיו – כלומר, מעגל הקרבה הראשון הוא: ילדי המנוח וצאצאיו. קרי העיזבון יורד לצאצאים בחלוקה שווה, לפיכך אם למנוח יש בת ובן שנפטר, אז ילדיו של הבן שנפטר, כלומר נכדיו של המנוח מקבלים 50% (25%, 25%) והבת מקבלת 50%. מעגל הקרבה השני הוא: ההורים וצאצאיהם. כלומר אם למנוח לא נותרו ילדים ונכדים, אלא רק נין (הוא עדיין במעגל ראשון), הוא זה שיקבל את הירושה, למרות שבמעגלי דם האח של המנוח הוא יותר קרוב (אבל הוא במעגל שני).
 3. גם העלייה היא שווה – כלומר, גם אם ההורים יורשים, הם יורשים בחלקים שווים.

  דוגמא: אדם נפטר ויש לו הורים, אין לו ילדים, יש לו אחות משני ההורים ואחות אחת מצד האבא בלבד – ההורים מקבלים את הירושה חצי – חצי. מה קורה אם ההורים נפטרו? האחות מקבלת 75% (50% מהאימא ו-25% מהאבא) והאחות ה"חורגת" מקבלת 25% (25% מהאבא בלבד).

שלושה מעגלים:

 1. צאצאיו של אותו אדם (לא דווקא ילדיו, אלא כל צאצאיו כלפי מטה).
 2. הוריו של המנוח וצאצאיהם (עולה ויורד).
 3. הורי הוריו של המנוח וצאצאיהם.

כל שיטת משפט בוחרת לעצמה כמה מעגלי קרבה. אם אין במעגל השלישי קרובים הרכוש הולך למדינה.

אם יש באחד המעגלים יורש הוא עוצר את המעגלים הבאים. ההשתייכות של יורש למעגל הראשון, שני או שלישי, עוצרת את המעגל ומקיימת את הירושה. ברגע שיש יורש אחד במעגל הראשון, הוא מקבל הכול.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

  מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
  התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

  לקבלת ייעוץ משפטי פרטני