Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
אפוטרופסות
בני זוג
היורשים
הרשם לענייני ירושה
התנגדות לצוואה
חובות עיזבון
חקיקה
ירושה על פי דין
מיסוי ירושה
מנהל עיזבון
נאמנויות
סוגי צוואות
עורך דין ירושות וצוואות
עיזבון
פרשנות צוואה
צוואה בחיים

זכות ירושה של המדינה

סעיף 17 לחוק הירושה קובע כי כאשר אדם לא ערך צוואה ואין לו קרובים היורשים אותו בהתאם לחוק הירושה, תירש אותו המדינה.

סעיף 17 (ב) קובע כי מה שירשה המדינה לפי סעיף זה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.

יחד עם זאת לשר האוצר יש שיקול דעת להעניק מנכסי עיזבון או לשלם בתחום שוויים של נכסי העזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים –

  1. לאדם שערב מות המוריש היה מחסורו על המוריש;
  2. לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו;
  3. לבן-משפחתו של המוריש או של בן-זוגו שאינו מיורשיו על פי דין.

לתיאום פגישת ייעוץ
עם עו"ד רות דיין

    מעדיפים להשאיר פרטים טלפונית? 03-6708888
    התחייבות לדיסקרטיות מוחלטת

    לקבלת ייעוץ משפטי פרטני